ISSN 1846-8756   Июль 2022
Страницы истории

Idejni svijet Andreja Čebotareva

Temeljna činjenica koja je utjecala na formiranje Andreja Čebotareva u domeni njegovih ideja i pogleda na život bilo je to što je bio potomak ruskih emigranata. Dakako, nije riječ o tome da bi podrijetlo utjecalo na formiranje nečijeg idejnog svijeta na nekakav automatski ili mehanički način – ima slučajeva u kojima ljudi zaborave svoje podrijetlo, kriju ga, poriču, ograde se od njega ili iz nekog inata baš postupaju suprotno od onoga što bi se prema podrijetlu očekivalo – nego je potrebna i volja i usmjerenje prema tome da se to podrijetlo uvažava i poštuje. A kod Andreja je bilo baš tako i njegovo podrijetlo, na koje je bio ponosan, odsudno je utjecalo na oblikovanje njegova svjetonazora. Andrej se rodio u Zagrebu, kao potomak ruskih emigranata i Rusa s obje strane, uz iznimku bake s majčine strane koja je bila Poljakinja (ali je potjecala iz obitelji ruskih Poljaka, onih Poljaka koji su živjeli u dubini Rusije i bili u ruskoj službi). Kod kuće je, kako od svojih roditelja tako i od baka i tetki, stalno slušao o toj povijesnoj kataklizmi koja je zadesila naraštaj njegovih djedova i zbog kojega su morali bježati iz Rusije. Osobito je slušao o tzv. Wrangelovu kontingentu s kojim su njegovi došli u Kraljevinu SHS. Prvi jezik koji je naučio bio je ruski, a naučio je i poljski od bake s majčine strane. Iskustvo odrastanja u ruskoj emigrantskoj obitelji utjecalo je na to da se kod njega stvorio oređeni pogled na povijest 20. stoljeća, osobito vezano za Rusiju, a temeljna sastavnica tog pogleda bilo je određeno žaljenje zbog toga što je uopće došlo do Oktobarske revolucije i što je nestala stara carska Rusija. Što se tiče Rusije, Andrej se nije zadržao samo na klišejima koje je naučio u obitelji, nego je svoj interes stalno produbljivao time što se bavio poviješću, čitao povijesne knjige i promišljao o povijesnim temama. Bio je spreman i revidirati neka opća mjesta koja su bila prihvaćena u emigrantskim krugovima, ako se ne bi slagala s onim zaključcima do kojih je sam došao proučavajući povijest.

Dakle, temelj njegovog idejnog svijeta bila je identifikacija sa starom carskom Rusijom. Andrej je smatrao da se revolucija nije trebala dogoditi, da je carska Rusija i dalje trebala ostati, dakako, uz neke nužne reforme. Često se kod njega mogla vidjeti težnja da nastoji revidirati stanovita opća mjesta o carskoj Rusiji, koja su se uvriježila praktički svugdje u svijetu, a za koja je smatrao da potječu od revolucionarne propagande. Riječ je o negativnim općim mjestima, o stanovitoj crnoj legendi o carskoj Rusiji, koja je naglašavala tamne strane te države i kojom su se koristili svi oni koji su htjeli naglasiti nužnost i opravdanost revolucije. Osobito je nastojao demantirati onu opće prihvaćenu predodžbu o navodnoj „trulosti“ i slabosti carske Rusije.

Uz to žaljenje za carskom Rusijom išla je stanovita nostalgija za starim društvom i njegovim vrijednostima, koje su nestale nakon Oktobarske revolucije. Treba naglasiti da Andrej nije idealizirao realno postojeće odnose u carskoj Rusija, cijelo to klasno društvo s klasnim privilegijama viših slojeva i ogromnim socijalnim razlikama između viših i nižih slojeva društva. On je, prije u maniri slavenofila (čiju je filozofiju cijenio i donekle prihvaćao), smatrao da je u Rusiji trebalo provesti dalekosežne reforme, u tom smislu da se olakša položaj nižih slojeva i uvede, barem do određene razine, načelo socijalne pravednosti, ali da se pri tom sačuva određeni dio onog nečega što je smatrao izvorno ruskim duhom i načinom strukturiranja društvenih odnosa. Isto tako je, osim toga što je mislio da je ruska država trebala provesti reforme odozgor, naglašavao i načelo tzv. sobornosti, zajedništva, koje je – barem dijelom – dolazilo i odozdol i ležalo je u temelju ruske organizacije seoskih komuna i koje je olakšavalo život pojedincu ili pojedinoj obitelji, tako što joj je, po principu solidarnosti unutar komune, pomagalo da preživi i u teškim vremenima. Princip te sobornosti, smatrao je Andrej, nalazi se i u pravoslavnoj crkvi, koja nema tako jako naglašen hijerarhijski karakter kao Rimokatolička crkva. Takvu sobornost na neki način su zlorabili komunisti i iz nje stvorili svoj bezbožni kolektivizam. Organizacija onoga što su boljševici nazvali sovhozima i kolhozima ima svoj temelj u ruskoj tradiciji, samo što su oni cijelu stvar obukli u novo ideološko ruho. Andrej je priznavao da u carskoj Rusiji mnoge stvari nisu funkcionirale kako treba i da ih je trebalo popraviti, međutim, revoluciju je smatrao nečim što se nije trebalo dogoditi, nekom vrstom lijeka za koji se ustanovilo da je gori od same bolesti. Revolucija je uništila samu duhovnu bit i supstanciju ruskog naroda, ili je barem pokušala uništiti, i sva zla carske Rusije ne mogu opravdati ono što su boljševici napravili.

Zbog svega ovoga Andrej je gajio određeni antikomunizam, koji međutim ima specifičan karakter i ne odgovara onom nekom antikomunizmu zapadne provenijencije, koji se formirao za vrijeme Hladnog rada. Andreju je komunizam smetao – osim zbog činjenice što je razorio carsku Rusiju – prvenstveno zbog njegovog bezbožništva i dogmatsko materijalističke koncepcije shvaćanja biti čovjeka i društva, a ne toliko zbog njegova ekonomskog sustava, u kojem je ponekad vidio nešto pozitivno. Uvjetno rečeno, pozitivno... To je vezano za ono Andrejevo povoljno mišljenje o tradicionalnoj ruskoj sobornosti.

Sada dolazimo do interesantnog dijela Andrejevog pogleda na povijest 20. stoljeća, svojevrsne historiozofije koju je razvio. Naime, kad se govori o 1917. godini u Rusiji i o velikom potresu koji je donijela ne samo Rusiji, nego i cijelom svijetu, obično se samo misli na Oktobarsku revoluciju. Međutim, tu je bila još jedna revolucija, prekrivena nekom vrstom zaborava ili poluzaborava. Riječ je o Februarskoj revoluciji koja se spominje tek kao međufaza između carske i boljševičke Rusije, dok se malo tko detaljnije zadržava na njoj, osim u specijaliziranim povijesnim monografijama o tom periodu povijesti. Andrej je i o Februarskoj revoluciji imao vrlo negativno gledište, čak je mislio da bi stvari danas bile još gore da je režim Kerenskog opstao i da nije bilo Oktobarske revolucije. A zašto? Zato što je Februarska revolucija bila građansko-liberalna, a Andrej je osim o komunizmu, imao i vrlo negativno mišljenje o građanskom liberalizmu, za koji je smatrao da isto tako kao i komunizam niječe ljudsku bit onakvu kakva proizlazi iz kršćanske metafizike i da razara sva načela tradicionalnog društva. Razlika bi bila u tom da komunizam razara cjelokupnu tradiciju na vrlo brutalan i eksplicitan način, dok to građanski liberalizam radi na tiši i perfidniji, ali mnogo djelotvorniji način. Komunizam je svog svoje primitivne i nesofisticirane metodologije, pa često i isto takve frazeologije, u konačnici osuđen na propast. Njegov pothvat završava neuspjehom jer izaziva protiv sebe otpor i podsmjeh. Nikad doista ne uspijeva ovladati dušama ljudi te se zbog toga pod komunizmom čuvaju mnoge značajke tradicionalnog društva. S druge strane, građanski liberalizam, pogotovo povezan s američkom masovnom kulturom od 60-ih, mnogo perfidnije uništava vjeru i moral i, općenito, kršćansku viziju svijeta. Andrej je nekako smatrao – gledano iz ruske perspektive, za njega temeljne – da bi Rusija danas bila gora da je ostao na njezinu čelu Kerenski, a da nije umjesto njega došao Lenjin (mada je sve najgore mislio i o Lenjinu). S tim u vezi je i Andrejevo razlikovanje između Lenjina i Staljina. Kao što je mislio da je dugoročno bilo bolje što je Lenjin zamijenio Kerenskog, nego da je ostao Kerenski, isto tako je smatrao da je dobro što je Lenjina zamijenio Staljin. Unatoč velikoj brutalnosti Staljinove vlasti, Staljina je doživljavao kao manjeg ideološkog fanatika nego što je bio Lenjin, te je stoga dugoročno gledano bio manje štetan za budućnost Rusije nego Lenjin. Nije, dakako, ni najmanje opravdavao zločine staljinizma. U njegovu gledanju na stvari, komunizam je u nekoj vrsti formaldehida zadržao barem dio starije ruske tradicije koja je onda mogla ponovno oživjeti nakon 1990., a osobito nakon 2000. i neke, u novoj putinovskoj Rusiji koju je Andrej podržavao, ali ne nekritički, nego dosta oprezno i sa stanovitom zadrškom. Bio je svjestan snažnih i žilavih ostataka sovjetizma u putinovskoj Rusiji i nije gajio velikih iluzija o tom da bi oni tako lako mogli biti eliminirani. Ipak se nadao da će do takvog nečeg doći u bližoj ili daljoj budućnosti. Gajio je nadu u budućnost Rusije, u skladu sa svojom vizijom onoga što je držao najboljim. Čak nije isključivao ni mogućnost ponovne uspostave monarhije u Rusiji, tj. carstva.

Andrej je bio dosta kritičan prema modernom svijetu, osobito modernitetu 20. stoljeća. Nisu mu se sviđali radikalni egalitarizam, materijalistički pogled na svijet i ekscesivno načelo individualne slobode nauštrb društvene kohezije. U tom smislu je bio konzervativac, kritički raspoložen ne samo prema komunizmu, nego i prema liberalizmu, građanskom društvu i kapitalizmu, a još više prema postmodernom društvu današnjice. Na neki način je u njemu živio onaj stari svijet koji su mu odgojem posredovali njegovi roditelji i bake i djedovi.

Još jedna stvar koja je igrala vrlo važnu ulogu u Andrejevu životu bila je vjera. Andrej je bio predan vjernik koji je ozbiljno shvaćao dogme i vjerovanja tradicionalnog kršćanstva. Vjera koju je on baštinio od predaka i koju je prakticirao bilo je pravoslavlje. Snažno se identificirao s istočnim kršćanstvom i bio je vrlo verziran u pravoslavnoj teologiji, o kojoj je i pisao. Međutim, uvažavao je i Rimokatoličku crkvu. U skladu sa svojom općenitom sklonošću tradicionalizmu, simpatizirao je tradicionalističke struje unutar Katoličke crkve, one struje koje su se opirale navalama novotarija u Crkvu, što su započele po okončanju Drugog vatikanskog koncila. Vjerovao je – barem u teoriji – u mogućnost sjedinjenja Rimokatoličke s Pravoslavnom crkvom, ne smatrajući teološke razlike toliko nepremostivima. Osobito je cijenio papu Benedikta XVI. od kojega je očekivao – tako mi se barem činilo – sveobuhvatnu obnovu Crkve u smislu vraćanja tradiciji. Andrej je rado posjećivao i grkokatoličku crkvu Sv. Ćirila i Metoda na Gornjem gradu, prisustvovao liturgijama te se upuštao u teološke diskusije na druženjima nakon liturgije. U vjerskom životu mu je smetala bilo kakva neozbiljnost i individualizam, sve one tendencije koje su išle za tim da se zanemare svetootačka predaja i kanoni, a u korist nekih osobnih proizvoljnih tumačenja objavljene vjere.

Sve u svemu se može reći da je Andrej bio čovjek ozbiljnosti i predanosti načelima, čak i onda kad mu je takav pristup stvarima mogao donijeti probleme.

Prerano nas je napustio. Zacijelo je još mnogo toga imao za reći i napisati.

Boris Nikšić

03 ноября 2019 г.

«К Talon помчался он...»

В стремлении постичь отечественную историю через мир вещей исследователи все чаще обращаются к повседневной жизни Александра Сергеевича: где жил поэт, во что одевался, как выезжал в свет. И, разумеется, каковы были его кулинарные предпочтения.

Хочется верить, что память о Победе останется вечной

Памятник бойцам Красной армии «Победа» в Батине, является центральным монументом, установленным в память о воинах, погибших во время совместной операции Красной aрмии и Народно-освободительной армии Югославии в Хорватии. Однако, это не единственное место в современной Хорватии, где хранится память о советских воинах. Такие памятники есть в Бели-Манастире, Вуковаре, Борово-Населье и Илоке.

Дети Великой и страшной войны.

Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию.

Kako su izgledali sovjetski turistički posjeti inozemstvu?

Za većinu sovjetskih građana turistički odlazak u inozemstvo bio je izuzetan događaj koji se događao jednom u životu. Ali oni koji su imali sreće otputovati izvan zemlje često su srljali ravno u nevolju.

Пять скандальных премьер, которые позже стали классикой

Далеко не все произведения, которые сегодня мы воспринимаем как несомненные шедевры, в свое время благосклонно встречала публика. Зачастую авторы были новаторами и не находили понимания среди современников, бывало, что допускали роковые ошибки, когда выбирали исполнителей и постановщиков, а иногда в процесс просто вмешивался случай. О том, как переживали неудачи Николай Гоголь, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Антон Чехов и Игорь Стравинский, рассказываем в нашем материале.

На долю женщин приходится немало великих изобретений

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений.

Возвращение Валерия Сташевского – архитектора, изменившего облик современного Белграда

В конце февраля в Белграде прошла панихида по Валерию Сташевскому – выдающемуся деятелю русского зарубежья, архитектору, во многом создавшему облик современного Белграда. Долгое время оставалась неизвестной дата его смерти и то, что с ним произошло в последние дни. О том, как это удалось выяснить, рассказывает завотделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына Марина Сорокина.

„Русские называют его масленой неделей ...»

С 28 февраля до 6 марта – масленичная неделя. Высокопоставленные особы также очень любили масленичные гуляния. Естественно, организованы они были по-другому, чем у простолюдинов. Вот, как описывали царские маскарады, ледяные горы, веселые гулянья и угощения иностранные путешественники, побывавшие в это время в России.

«Духи оповещают появление женщины...» 100 лет с момента выпуска Chanel № 5

Прошло 100 лет с момента выпуска Chanel № 5, а они по-прежнему занимает место среди самых популярных ароматов всех времен. Композиция была создана Эрнестом Бо, уроженцем Москвы, французским парфюмером при дворе русского царя, покинувшего революционную Россию в 1919 году. О Chanel № сама Коко Шанель как-то сказала: «Духи оповещают появление женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла».

«Мне нравится помогать людям восстанавливать историю своей семьи»

В редакцию журнала «Летопись» часто обращаются люди, которые разыскивают дальних родственников, уехавших после революции за границу. Если у нас есть какая-то информация, мы ее можем дать, но зачастую у нас нет ни возможностей, ни знаний, ни ресурсов, чтобы проводить серьезную исследовательскую работу. На портале фонда «Русский мир» была опубликована статья, которая, возможно, может пригодиться, если кто-то хочет узнать историю своей семьи.

Međunarodni dan ljudskih prava

10. prosinca svake godine obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan 1948. godine usvojena je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kojom su postavljeni zajednički standardi. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

К 200-летию Ф. М. Достоевского

В ноябре 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков. Его "великое пятикнижие" - "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Подросток" и "Бесы" - хорошо известно каждому образованному человеку. Не менее интересна и история их создания.

210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей

31 октября (19 ) 1811 года - 210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей, самое необычное учебное заведение того времени

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.